TEŞVİK YÖNETİMİ

Farklı kanunlar ve Kanun Hükmünde Kararnameler ile belirlenmiş ve SGK tarafından uygulanmakta olan Ek İstihdam Teşviklerinin hatasız şekilde hesaplanarak iş yerinin teşvikten yararlanmasının temini esasına dayanmaktadır.

Bu iş modeline ihtiyaç oluşmasının sebebi “HATASIZ” kelimesinin karşılığındadır. Zira uygulamaya konulan bu teşvikler, hesaplamasında gerekli olan kriterlerin değişkenliği sebebiyle biraz karmaşık ve hata yapma riski yüksek niteliktedir. Şube/sicil ve istihdam edilen personel sayısı yüksek olan iş yerlerinde bu risk daha fazla olmakla birlikte manüel hesaplamalarda büyük bir mesai kaybı yaratmaktadır. ALBAX, 5510’a tabi düzenli ödeme indirimi (%5) dışındaki tüm istihdam teşviklerinizi, algoritması özel olarak geliştirilmiş bir YAZILIM ile hatasız ve sür’atli hesaplama desteği vermektedir.