ÜCRETSİZ TARAMA

İş yerinizin istihdam teşviklerinden yararlanma konusundaki son 5 yıllık geçmişini iki saatin altında sürelerde ÜCRETSİZ olarak tarıyor ve sonucu raporluyoruz. Bu rapora göre geçmiş 5 YIL ve bildirge verdiğiniz SON CARİ AY için aşağıda yer alan bilgilere ulaşabilirsiniz.

-İstihdam teşviklerinden hak ediş toplam tutarı
-Bu hak edişlerden yararlanılan toplam tutar
–Eksik yararlanılan toplam tutar (-fark)
-Varsa hatalı ve fazla bildirimlerin (yersiz yararlanma) tutarı
Ücretsiz tarama hizmetimiz SGK sicil kayıtlarınız üzerinde bir CHECK-UP mahiyetindedir. Tarama sırasında giriş-çıkış-nakil bildirimleri, hizmet belgesi, gün sayısı kontrolü gibi SGK kontrollerinde saptandığında önemli ceza ve yaptırımlara sebep olacak tüm hatalı sicil kayıtlarınız kontrol edilmekte ve gerekli düzeltmelerin SGK kontrolünde saptanmadan yapılması sağlanmakta, bu tip hatalı kayıtların ise gelecek dönemlerde çalışılması halinde tekrarı engellenmektedir.