Bilgi Güvenliği

Bilgi Güvenliği

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Kurumsal Strateji ve Teknoloji Danışmanlığı alanında faaliyet yapan, kurmakta olduğu altyapılarla iş dünyasının ulaşmakta zorlandığı hizmetleri bilgi teknolojilerini kullanarak ayağına getirmeyi amaçlayan ve bilgiyi en değerli varlıklardan biri olarak benimseyen KILAVUZ STRATEJİ A.Ş, kalite ve bilgi güvenliğini güvence altına almak için gereken tüm tedbirleri almaktadır.

Bu doğrultuda kuruluşumuz bünyesinde bulunan Entegre yönetim sistemimizin sürekli gelişimini sağlamak için:

Bilgi varlıklarını tanımlamayı ve bu varlıkların,

İşe etkisini: varlığı yerine koyma maliyeti, bilginin gizliliği, imaja olan etkisi, yasal ve hukuki yükümlülükler bakımından yaratacağı zararı gibi konuları ele alarak,

Tehdit olasılığını: zayıflıkların çokluğu ve var olan kontrollerin bu zayıflıkları ne kadar kapatabildiği, saldırgan motivasyonu, bilginin rakipler için cazibesi, erişim kontrollerindeki açıklar ve bilginin bütünlüğüne ilişkin tehlikeleri ele alarak,

Bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişimine ilişkin riskleri belirlemeyi, değerlendirmeyi,

Kabul edilebilir risk seviyesinin üzerinde bulunan tüm varlıklar için gerekli kontrolleri uygulamayı,

Entegre ihlal olayı yaşama ihtimalini düşürmeyi, yaşanması durumunda ise koordineli biçimde yanıt verebilmeyi,

İş sürekliliğini kesintiye uğratabilecek her türlü kesintinin önüne geçebilmeyi, geçilemediği durumlarda ise hedeflenen kurtarma süresi içerisinde tekrar çalışabilir hale gelmeyi,

Koşulsuz Müşteri memnuniyetini sağlamayı,

Entegre Yönetim Sistemi süreçlerinin performansını ölçmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,

Bu verilerden hedefler üretmeyi,

Zayıflıklarımızı ve tehditleri alt yapı, çalışma ortamı, donanım, yazılım ve eğitim yatırımlarıyla en aza indirgemeyi,

İşimizin, müşterilerimizin ve yasal şartların gerektirdiği güvenlik şartlarını karşılamayı,

Taahhüt ederiz.